• 0888.806.338
  • 09.3467.3689

Bộ Tượng Tứ Không Bắc Kinh Nhập Khẩu, May Mắn, Tài Lộc, Phi Lễ Vật Thị - Thính - Ngôn - Động. Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến Mã Sp 673

Búa rìu đa năng

Búa rìu đa năng

199.000₫
300.000₫
Thắt lưng da cá sấu

Thắt lưng da cá sấu

500.000₫
800.000₫
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="top.jpg" src="https://vn-live.slatic.net/original/66fabde47da0e47c99c0d3167a0367e4.jpg" style="width: 600.0px;height: 360.0px;" /></p>
<h2>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Từ khi đi v&agrave;o&nbsp;hoạt động, 3&nbsp;năm nay Lazzada_Mark1st lu&ocirc;n đặt m&igrave;nh trong địa vị của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu bạn đang cần g&igrave;, cần những sản phẩm như n&agrave;o, chất lượng ra sao. Vậy&nbsp;n&ecirc;n ti&ecirc;u ch&iacute; ph&aacute;t triển h&agrave;ng đầu của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; Uy T&iacute;n -Chất Lượng - Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; với chất lượng sản phẩm , V&agrave; lu&ocirc;n hướng đến sự h&agrave;i l&ograve;ng, ưng &yacute;, hiệu quả&nbsp;của kh&aacute;ch h&agrave;ng mỗi khi chi ti&ecirc;u để mua sản phẩm của Mark-1st.</h2>
<h1>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lazzada Mark-1st Xin Giới Thiệu Bộ Tượng Tứ Kh&ocirc;ng Bắc Kinh Nhập</h1>
<h1>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Để T&acirc;m Thanh Tịnh Cho M&igrave;nh B&igrave;nh An</h1>
<p>&ndash; Nguồn gốc xuất xứ&nbsp;<strong>bộ tượng 4 ch&uacute; tiểu</strong>:&nbsp;<strong>bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt th&acirc;n</strong>&nbsp;c&oacute; từ 400 năm trước ở&nbsp;<strong>Nhật Bản</strong>&nbsp;tại&nbsp;<strong>ch&ugrave;a Toshogu, Nikko.</strong><br />
&ndash; Ngo&agrave;i ra c&ograve;n truyền đạt&nbsp;<strong>biểu ph&aacute;p của nh&agrave; Phật</strong>, l&agrave; nhằm nhắc nhở mọi người trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y,<strong>&nbsp;đối nh&acirc;n xử thế, đối người tiếp vật</strong>, cần phải c&oacute; th&aacute;i độ:&nbsp;<strong>Kh&ocirc;ng n&oacute;i lỗi người, Kh&ocirc;ng nghe lời thị phi, kh&ocirc;ng thấy những điều thị phi, kh&ocirc;ng l&agrave;m điều thị phi</strong>&nbsp;(<em>kh&ocirc;ng để n&oacute; lưu v&agrave;o trong t&acirc;m</em>).</p>
<p><img alt="Phong thuy" src="https://vn-live.slatic.net/original/ce5ee32f5de6910639e8419ce10c51ee.jpg" style="width: 860.0px;height: 714.0px;" /></p>
<p>&ndash; Điều n&agrave;y cũng mang<strong>&nbsp;tư tưởng của Khổng Tử</strong>, khi Nhan Uy&ecirc;n hỏi về đức nh&acirc;n v&agrave; những điều g&igrave; cần phải l&agrave;m, Khổng Tử đ&atilde; đ&aacute;p:&ldquo;<strong><em>Phi lễ vật thị, phi lễ vật th&iacute;nh, phi lễ vật ng&ocirc;n, phi lễ vật động&rdquo;</em></strong>&nbsp;(<em>kh&ocirc;ng nh&igrave;n điều sai, kh&ocirc;ng nghe điều tầm bậy, kh&ocirc;ng n&oacute;i điều tr&aacute;i, kh&ocirc;ng l&agrave;m điều quấy</em>).</p>
<p>&ndash; Đối với<strong>&nbsp;người Nhật</strong>, họ c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n c&ograve;n th&acirc;m th&uacute;y hơn thế về<strong>&nbsp;Bộ tượng Tứ Kh&ocirc;ng</strong>&nbsp;n&agrave;y:&nbsp;<em><strong>Bịt miệng l&agrave; d&ugrave;ng T&Acirc;M m&agrave; n&oacute;i, bịt tai l&agrave; để d&ugrave;ng T&Acirc;M m&agrave; nghe, bịt mắt l&agrave; để d&ugrave;ng T&Acirc;M m&agrave; nh&igrave;n, bịt th&acirc;n d&ugrave;ng T&Acirc;M m&agrave; h&agrave;nh sự.</strong></em></p>
<p><em><strong><img alt="tuong binh an may man" src="https://vn-live.slatic.net/original/15b9c280423f6083f429e7f2b606c57a.jpg" style="width: 860.0px;height: 860.0px;" /></strong></em></p>
<p><em><strong>Ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch may mắn, b&igrave;nh an trong cuộc sống !!!</strong></em></p>
0.15116 sec| 2329.273 kb